zelenikrov

 

 

 

logo_delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeleni krovovi

Postoje dva tipa folija koje se koriste za gradnju zelenih krovova u zavisnost da li je sistem drenažni ili drenažno-akumulacioni.

Drenažni sistem zelenog krova je predviđen za travnjake ili nisko rastinje. Pošto nema rezerve vode potrebno je obezbediti redovno zalivanje biljaka. Folije koje se koriste za ovaj sistem su Delta TERRAXX i Delta NP DRAIN.

Drenažno-akumulacioni sistem ima mogućnost akumulacije do 7 litara vode po m² u čašicama koje se nalaze na foliji, i na taj način obezbeđuju potrebnu količinu vode za biljke u dužem vremenskom intervalu. Sistem je predviđen kako za travnjake i niže rastinje tako i za žbunaste biljke srednje veličine. Folije koje se koriste za ovaj sistem su Delta FLORAXX ili Delta FLORAXX TOP.

 

terraxxzelenikrov Drenažni sistem floraxx Drenažno-akumulacioni sistem

 

Ozelenjavane krovova može biti intezivno ili ekstenzivno. Intezivno ozelenjeni krovovi su krovovi sa obilnim rastinjem (žbunje, srednje rastinje...), odnosno sa slojem vegetacije visine 20÷60cm visine. To su krovovi velike težine (oko 500kg/m²). Kod njih je obavezno dodatno zalivanje i moraju se negovati kao bašte. Ekstenzivno ozelenjavanje podrazumeva nisko rastinje, travu, mahovinu i sl. To je sloj vegetacije visine do 10cm. Male je tešine (oko 100kg/m²) i kod njega skoro da nema održavanja. Ako se primeni drenažno-akumulacioni sistem dodatno zalivanje nije neophodno.

Slojevi zelenog krova

Zeleni krov bez termoizolacije

shema1 Presek kroz drenažno-akumulacioni sistem bez termoizolacije
 1. Betonska ploča
 2. Primarna hidroizolacija
 3. Sekundarna hidroizolacija - Delta PVC Teichfolie 0,5mm kao začtita hidroizolacije od korena. Ne mora se koristiti u slučaju da je primarna hidroizolacija otporna na korenje
 4. Drenažno-akumulaciona folija - Delta FLORAXX HDPE bobičava folija visine 20mm.
 5. Sloj za filtraciju - Delta BIOTOPVLIES, čupani 115gr/m² geotekstil od PET vlakana, nije podložan truljenju.
 6. Substrat u koji se sadi rastinje.

Zeleni krov sa termoizolacijom:

shema2 Presek kroz drenažno-akumulacioni sistem sa termoizolacijom
 1. Betonska ploča
 2. Parna brana - Delta DAWI GP ili bobičava folija Delta MS kao sloj za izjednačavanje parnog pritiska
 3. Termoizolacija otporna na pritisak
 4. Primarna hidroizolacija
 5. Sekundarna hidroizolacija - Delta PVC Teichfolie 0,5mm kao začtita hidroizolacije od korena. Ne mora se koristiti u slučaju da je primarna hidroizolacija otporna na korenje
 6. Drenažno-akumulaciona folija - Delta FLORAXX HDPE bobičava folija visine 20mm.
 7. Sloj za filtraciju - Delta BIOTOPVLIES, čupani 115gr/m² geotekstil od PET vlakana, nije podložan truljenju.
 8. Substrat u koji se sadi rastinje.

U slučaju da se primenjuje samo drenažni sistem jedina izmena na gore navedenim slojevima je što se umesto Delta FLORAXX-a i Delta BIOTOPVLIES-a koristi Delta TERRAXX ili Delta NP DRAIN, u zavisnosti od projektovane otpornosti na pritisak.

Drenažni i drenažno-akumulacioni sistemi se mogu kombinovati na istom krovu. Drenažno-akumulacioni sisteme na mestima gde su biljke, a drenažni sistem gde su pešačke ili kolovozne staze.

Galerija

zeleni1zeleni2zeleni3zeleni4zeleni5zeleni6zeleni7zeleni8zeleni9zeleni10