zastitne

 

 

 

logo_delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštitne folije

Zaštita vertikalne temeljne hidroizolacije

U tradicionalnom građevinarstvu za zaštitu vertikalne temeljne hidroizolacije se koristila obzida. Danas se koriste HDPE bobičave folije. DELTA MS i DELTA NB su folije predviđene za zaštitu hidroizolacija otpornih na pritisak.

DELTA MS je folija izuzetno otporna na prtisak, nosivost joj je cca250kN/m². Raspored bobica je dijagonalan tako da je obezbeđeno precizno savijanje folije. Preko 1800 bobica po kvadratnom metru omogućava povoljnu raspodelu pritiska na izolaciju. Ukoliko je potrebno folija DELTA MS folija ima i funkciju sloja za izjednačavanje parnog pritiska.

DELTA NB ima istu primenu kao i DELTA MS. Razlika između ove dve folije je u nosivosti.  Nosivost DELTA NB folije je cca 200kN/m². Da bi se lakše razlikovale DELTA MS folija je braon boje, a DELTA NB tamno sive.


deltaMS

DELTA MS

DELTA MS - tehničke karakteristike :

Materijal Polietilen visoke gustine (HDPE)
Otpornost na pritisak 250kN/m²
Debljina osnovne folije 0,6mm
Visina bobica cca 8mm
Težina 580gr
Postojanost na temperaturi od -30°C do +80°C

deltaNB

DELTA NB

DELTA NB - tehničke karakteristike :

Materijal Polietilen visoke gustine (HDPE)
Otpornost na pritisak 200kN/m²
Debljina osnovne folije 0,5mm
Visina bobica cca 8mm
Težina 450gr
Postojanost na temperaturi od -30°C do +80°C

Zaštita horizontalne temeljne hidroizolacije

Armirane podne ploče zahtevaju osnovu na koju se mogu postavljati distanceri za  armaturu. U klasičnom građevinarstvu se koristio tampon sloj od mršavog betona koji je iziskivao veći iskop, teži i duži rad na izradi i čekanje da se beton stegne. Primenom DELTA MS folije, koja ima veliku otpornost na pritisak, stabilan je oslonac za armaturu, ukupne debljine 8mm, postavlja se brzo i jednostavno, postiže se velika ušteda u novcu i vremenu, a ne gubi se na kvalitetu.

DELTA MS folija sprečava kapilarno penjanje vode iz tla i isticanje cementnog mleka iz betona.

 

Galerija

msvertmshortunelgoretuneldolezarobljenaoplataunutrasnjadrenaza