parnebrane

 

 

 

logo_delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parne brane

reflex Parna brana

Vlaga koja se javlja u krovnoj konstrukciji i u toplotnoj izolaciji je unutrašnja vlaga, odnosno vlaga koja iz unutrašnjeg prostora prolazi u krovni prostor. Do difuzije vlage dolazi zbog razlike u temperaturi i pritisku. Zimi se ta vlaga kondenzuje i natapa toplotnu izolaciju, koja kada je mokra gubi i do 90% svoje toplotne vrednosti. Zato je neophodno sprečiti tu vlagu da dospe u krovni prostor. To se postiže parnim branama. Da bi parna brana imala punu funkciju sve preklope folije treba prelepiti (DELTA POLY-BAND ili DELTA MULTI-BAND), takođefoliju treba zalepiti za obodne zidove (DELTA TIXX) ili tu vezu obezbediti pomoću pritisne letve i zaptivne trake (DELTA KOM-BAND).

 

DELTA- DAWI...

dawi DELTA-DAWI GP

... je neojačana jednoslojna folija od specijalnog polietilena. Može se postavljati u potpuno izolovanim, kao i u provetrenim kosim krovovima. Postavlja se paralelno ili poprečno u odnosu na rogove i jednostavno se fiksira klamfama ili ekserima sa širokom glavom. Pričvrsna mesta moraju da se namažu lepkom ili da se prelepe DELTA lepljivim trakama. Najbolja je kada se primenjuje u kombinaciji sa DELTA paropropusnim membranama.

Ima vrednost paropropusnosti Sd>100,00m. Težine je 180g/m². Debljina 200μ. Dimenzije rolne su 2,0m×50,0m. Postojana je na temperaturama od -40°C do +80°C.

 

DELTA- REFLEX...

reflex1 DELTA-REFLEX

... je četvoroslojna paronepropusna krovna folija. Sastoji se dva sloja PE folije ojačane mrežicom i aluminijumskog reflektujućeg sloja. Postavlja se sjajnom stranom prema prostoriji kako bi vraćala 50% toplotne energije nazad u prostor. Preklopi i spojevi sa zidom se moraju zadihtovati. To je brana, nepropusna za vazduh i paru. Sprečava da vlaga iz prostorije dospe u krovnu konstrukciju i termoizolaciju i na taj način ih ošteti. Primenjuje se kod svih ranije navedenih tipova kosih krovnih konstrukcija, bez obzira na vrstu krovnog pokrivača.

Teško zapaljiva. Postojana je na temperaturama od -40°C do +80°C.

Ima vrednost paropropusnosti Sd>150,00m. Težine je 180g/m². Dimenzije rolne su 1,5m×50,0m. Pričvršćuje se na rogove klanficama ili ekserčićima sa širokom glavom.

 

Potrebni dodaci za postavljanje parne brane:

polyband
tixx
komband
flexband
DELTA POLY-BAND
DELTA TIXX
DELTA KOM-BAND
DELTA FLEXX-BAND
multiband
     
DELTA MULTI-BAND
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija

ventNventSpvg