krovne_kolaz

 

 

 

logo_delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krovne folije

Razvoj u građevinarstvu poslednjih godina izmenio je tradicionalni kosi krov. Nekada neiskorišćen tavan, koji je sa svojom velikom zapreminom vazduha činio kontinualno izjednačavanje temperature i vlažnosti, primio je sa ojačanim paropropusnim hidroizolacionim folijama, koje se postavljaju ispod krovnog pokrivača, dodatnu zaštitu od prodora prašine i nabacivanja kiše i snega. Pravila struke krovogradnje propisuju danas ugradnju paropropusnih folija, termoizolacije i nekih dodatnih rešenja. Obzirom na dobijenu toplotnu zaštitu, takva potkrovlja se mogu koristiti kao stambeni ili poslovni prostori.

 

nepatosan Nepatosan-neprovetren krov

Moderne tehnologije gradnje kosih krovova sa paropropusnim hidroizolacionim krovnim folijama omogućavaju gradnju krovova bez podaščavanja i bez donje ventilacione zone, pošto su najnovije generacije folija samonosive i toliko paropropusne da se razmena vlagom zasićenog vazduha vrši direktno kroz foliju. Obzirom da nema donje ventilacione zone, povećava se funkcionalnost termoizolacije i dobija se par santimetara za njeno povećanje.

 

 

patosan Patosan-neprovetren krov

Podaščane konstrukcije se sreću kod rekonstrukcija starih krovova. Pošto su nove generacije paropropusnih hidroizolacionih folija toliko paropropusne, nije potrebno pri rekonstrukciji krovova pokrivenih crepom ili nekim drugim samonosivim krovnim pokrivačem, ostavljati mesto za provetravanje ispod patosa krova. Cela visina roga se može iskoristiti za termoizolaciju.

 

 

 

provetren Patosan-provetren krov

Kod gradnje novih krovova, podaščavanje konstrukcije ima smisla samo kod pokrivanja krova limenim pokrivačem, bitumenskom šindrom ili nekim drugim tipom krovnog pokrivača, koji zahteva podlogu na koju se pričvršćuje pošto nije samonosiv. Ovi tipovi krovnih pokrivača obično zahtevaju i donju ventilacionu zonu (provetravanje između daščanog patosa i termoizolacije) pošto oni sami po sebi nisu paropropusni.

 

Primenom novih tehnologija dobija se na kvalitetu gradnje i uštedi u materijalu i vremenu. Savremeni način gradnje je ekološki pošto čuva naše šume.

Ovde možete preuzeti Tehnički katalog i Informativni katalog o krovnim folijama.

 

Galerija

ventNventN1pvgmaxxmaxxtitanfoxxtrela