fasadne

 

 

 

logo_delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasadne folije

slikaFasadne1

Fasadne folije su paropropusne vodonepropusne membrane koje se koriste za izolaciju provetrenih fasadnih sistema. Primenjuju se kod svih tipova fasadnih obloga: drvenih, kamenih, keramičkih metalnih i ostalih materijala koji se za to koriste. Postavljaju se preko termoizolacije, tako da ona trajno ostaje suva. Ako se preklopi prelepe onda sprečava da vetar produvava termoizolaciju i na taj način sprečavaju gubitak energije.

 

Fasadni sistemi sa otvorenim fugama

slikaFasadne2

DELTA-FASSADE je trajno UV stabilna dvoslojna folija (vrlo otporan PE geotekstil kao osnova i specijalnog vodootporanog paropropusnog gornjeg sloja).

Primenjuje se kod fasadnih sistema koji nemaju veće otvorene fuge od 2,0cm. Može se postavljati horizontalno i vertikalno, u zavisnosti od sistema kačenja same fasade. Preklopi su oko 10cm. U slučaju da se preklopi prelepljuju dobijamo energetski efikasan sistem.

DELTA-FASSADE S je membrana koja je robusnija od DELFA-FASSADE. Koristi se kod fasadnih sistema sa većim otvorenim fugama, do 5,0cm. Pravila za postavljanje su ista kao i kod ostalih fasadnih folija.

 

Fasadni sistemi sa zatvorenim fugama

slikaFasadne3

U slučaju da se primenjuje fasadnisistem bez otvorenih fuga ili sa vrlo malim fugama onda se kao fasadne folije mogu primeniti i DELTA VENT N ili DELTA MAXX. Obe navedene folije su paropropusne hidroizolacije ali za razliku od DELTA FASSADE i DELTA FASSADE S nisu UV stabilne. Takođe problem sa njihovom primenim je i njihova boja. Dok su folije za primenu kod sistema sa otvorenom fugom crne (i tekst je crn) ove folije su raznih boja i to bi se videlo na mestima gde su fuge. Pravila za postavljanje ovih folija su ista kao i kod drugih fasadnih folija.

Galerija

fassadeventNmaxxcirkulacijaskica1